Cmentarze Poznań

Wyszukaj Groby Bliskich na Cmentarzach w Poznaniu

W serwisie Cmentarze-poznan.pl błyskawicznie zlokalizujesz położenie grobu na dwudziestu cmentarzach w Poznaniu i okolicach.
Łatwo utworzysz pokój wspomnień, umieszczając pamiątkowe fotografie.
Zaopiekujemy się grobami, posprzątamy, ułożymy świeże kwiaty, postawimy znicze. info@cmentarze-poznan.pl
Zamówienia telefoniczne pod nr. +48 515705649

Aplikacja mobilna z nawigacją

Będąc na cmentarzu zachęcamy do skorzystania z aplikacji mobilnej, która szybko odnajdzie miejsce pochówku osób bliskich i z dokładnością do 1m poprowadzi nas do celu. Wymagane połączenie z internetem i GPS w telefonie.

Uruchom aplikację
 • Nie wymaga instalacji, uruchamiana w przeglądarce
 • Przyjazny interfejs
 • Obsługuje wszystkie cmentarze w Poznaniu i okolicach
 • Historia zapytań
 • Nawigacja do miejsca pochówku
 • Całkowicie darmowa

Poznańskie cmentarze

Kilka wybranych cmentarzy w Poznaniu

Cmentarz komunalny nr 1 Miłostowo w Poznaniu
największy pod względem powierzchni i drugi pod względem liczby pochowanych osób cmentarz w Poznaniu, znajdujący się we wschodniej części miasta – na Miłostowie, w obrębie osiedla samorządowego Warszawskie-Pomet-Maltańskie, niedaleko drogi krajowej nr 92, między ulicami Warszawską i Gnieźnieńską.

Historia
Cmentarz został otwarty w 1943 i celowo był zlokalizowany przez władze okupacyjne z dala od połączeń komunikacyjnych. Budowę rozpoczęto w 1940, a od 1942 zatrudniano na niej Żydówki z pobliskich niemieckich obozów pracy, m.in. z Lager Elektro-Mühle. Np. w marcu 1943 zatrudnionych przy budowie było 430 więźniarek. Roboty budowlane prowadził Garten und Friedhofsamt (okupacyjny miejski zarząd parków i cmentarzy), a bezpośrednim wykonawcą było niemieckie przedsiębiorstwo Dipl. Ing. Hans Pracht Strassen- und Tefbau K.G., wykorzystujące niewolniczą pracę Żydówek[2]. W 1993 w dawnym forcie uruchomiono nowoczesny zakład kremacji a w sąsiedztwie pierwsze w Polsce pole urnowe.

Kwatery
znajdują się na nim kwatery żołnierzy polskich, radzieckich i niemieckich z czasów II wojny światowej, Żydów pomordowanych w czasie okupacji i macewy odzyskane ze zlikwidowanego podczas wojny cmentarza żydowskiego przy ul. Głogowskiej, szereg grobów przeniesionych po wojnie z likwidowanych nekropolii poznańskich, m.in. położonych w centrum miasta, a także kwatery ewangelicka (pole 3, kwatera PD) i prawosławna (pole 4, kwatera PD).


źródło Wikipedia

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych, ul. 23 lutego 4/6 w Poznaniu
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00, w soboty od godziny 8:00 do 12:00, w niedzielę i święta nieczynne.
Zlokalizowany w Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych Oddział rejestracji zgonów Urzędu Stanu Cywilnego czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w soboty od godziny 8:00 do godziny 12:00, w niedziele i święta nieczynny.

Biura cmentarzy Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w soboty, niedziele i święta nieczynne.

Cmentarz komunalny nr 2 Junikowo w Poznaniu
największy w Poznaniu cmentarz komunalny pod względem liczby pochowanych (drugi po Cmentarzu Miłostowo pod względem powierzchni), znajdujący się w południowo-zachodniej części miasta, na Junikowie na osiedlu administracyjnym o tej samej nazwie[3], pomiędzy ulicami Grunwaldzką a Cmentarną. W latach 1954-1990 cmentarz ten znajdował się na terenie dzielnicy administracyjnej Grunwald.

Charakterystyka cmentarza
Jeden z największych cmentarzy w Polsce, o powierzchni 92,69 ha, zostało tu pochowanych 139 tysięcy osób[1]. Powstał na obszarze dawnego poligonu wojskowego, przekazanego miastu w 1927. Rozpisano wówczas konkurs na zagospodarowanie terenu (nekropolie: katolicka, protestancka, żydowska i bezwyznaniowa – łącznie około 50 ha). 21 listopada 1927 rozstrzygnięto go. Pierwszą nagrodę zdobyli Jerzy Beil i Zygmunt Tarasin z Warszawy (projektu nie zrealizowano)[4]. Kolejny, wysoko oceniony projekt szczegółowy sporządził w 1934 r. Marian Spychalski. Przewidywano wówczas optyczną dominantę w formie monumentalnej kaplicy, zróżnicowaną zieleń i wykorzystanie jako ważnego elementu dekoracyjnego spiętrzonych wód Potoku Junikowskiego. Ostatecznie nekropolia została otwarta w roku 1948[2], według zmienionych założeń. Znajdują się tu m.in. wydzielone kwatery powstańców wielkopolskich i żołnierzy Armii Krajowej. W alejach zasłużonych licznie reprezentowane są pochówki oficerów Wojska Polskiego i działaczy ruchu robotniczego. Przyciągają spojrzenie okazałe mauzolea rodów cygańskich, ale są też nowoczesne pola urnowe i kolumbaria. Groby osób pochowanych na tym cmentarzu można odnaleźć dzięki wyszukiwarce grobów na poznańskich cmentarzach


źródło Wikipedia

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych, ul. 23 lutego 4/6 w Poznaniu
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00, w soboty od godziny 8:00 do 12:00, w niedzielę i święta nieczynne.
Zlokalizowany w Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych Oddział rejestracji zgonów Urzędu Stanu Cywilnego czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w soboty od godziny 8:00 do godziny 12:00, w niedziele i święta nieczynny.

Biura cmentarzy Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w soboty, niedziele i święta nieczynne.

Cmentarz Górczyński w Poznaniu
cmentarz przy ul. Piotra Ściegiennego w dzielnicy Górczyn w Poznaniu.

Historia
Nekropolia założona została w 1910 r. na gruntach należących do parafii św. Marcina, a od 1913 r. znajduje się pod administracją powstałej wówczas parafii Matki Boskiej Bolesnej, zaspokajając przede wszystkim potrzeby mieszkańców dzielnic Łazarz i Górczyn. Zajmuje powierzchnię 5,1 ha (według innych danych 8 ha). Projektantem cmentarza był Bolesław Ziółkowski, modernistyczną kaplicę o reminiscencjach neogotyckich zaprojektował Kazimierz Ruciński w 1914 r., a ażurową żeliwną bramę wejściową wykonał zakład S. Żuromskiego. Cmentarz porośnięty jest starodrzewiem o zróżnicowanym składzie (m.in. jodła szlachetna, brzoza brodawkowata, żywotnikowiec japoński. Założenie na rzucie zbliżonym do prostokąta cechuje daleko posunięta symetria z regularnym układem kwater i ze środkową podłużną aleją, przeciętą 4 alejami poprzecznymi. W jej ciągu ustawiono kaplicę, poprzedzoną placem przewidzianym na groby duchowieństwa, a dalej w połowie długości zlokalizowano okrągły placyk z krzyżem i dalszymi grobami księży. Liczba pochówków w całym okresie istnienia nekropolii przekracza 50 tysięcy, co spowodowało konieczność znacznego zagęszczenia mogił w stosunku do stanu pierwotnego. W miejscu spoczynku powstańców wielkopolskich, m.in. Franciszka Ratajczaka, wzniesiono w 1924 r. pomnik dłuta Stanisława Jagmina, zburzony przez hitlerowców w 1939 r. Monument obecny pochodzi z roku 1968 (proj. Ryszard Skupin). Obok znajduje się skromny pomnik ku czci ofiar II wojny światowej. Na cmentarzu złożono bezimienne prochy więźniów pomordowanych przez hitlerowców, których ciała poddano kremacji w miejskiej spalarni śmieci (m.in. ofiar Fortu VII, więźniów niedalekiego obozu przejściowego i jeńców radzieckich).


źródło Wikipedia

Adres: Ściegiennego 35 60-136 Poznań
Kontakt telefoniczny 61 866-23-14

Cmentarz Zabytkowy Jeżycki w Poznaniu
zabytkowy cmentarz położony w dzielnicy Jeżyce, u zbiegu ulic Nowina i Szpitalnej. Cmentarz jest zarządzany obecnie przez parafię Chrystusa Dobrego Pasterza.

Historia
Po utworzeniu 2 czerwca 1894 roku nowej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana zaistniała potrzeba założenia cmentarza parafialnego. Początkowo parafia korzystała z cmentarza św. Wojciecha przy drodze do Obornik. Starania o utworzenie nowej nekropolii rozpoczął proboszcz Walenty Kolasiński, a kontynuował jego następca ks. Wacław Mayer. Cmentarz został założony w 1905 roku, zaś teren pod niego został zakupiony w 1903 roku na peryferiach Jeżyc. Usytuowanie cmentarza było zgodne z ówczesnymi koncepcjami planistycznymi miasta, które przewidywały otoczenie lewobrzeżnego Poznania pasem terenów zielonych. Nekropolia była stopniowo powiększana poprzez dokupywanie przylegających działek. Od strony północnej dokupiono wąską działkę, którą oddzielał od cmentarza pas zlikwidowanej w 1879 kolei stargardzko-szczecińskiej. W 1923 roku powiększono cmentarz o działkę wzdłuż jego zachodniej granicy (co jednak zachwiało symetrię układu samego cmentarza). W centralnym miejscu cmentarza usytuowana jest neoromańska kaplica św. Barbary. Cmentarz przetrwał w nienaruszonym kształcie przez okres okupacji. W 1961 roku uchwałą Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania został zamknięty dla celów grzebalnych. 20 listopada 1961 odbył się ostatni pochówek. Zgodnie z prawem, cmentarz miał istnieć przez 40 lat, a następnie miano go przekształcić w park. W 1966 przystosowano kaplicę do celów liturgicznych. 12 sierpnia 1971 roku abp Antoni Baraniak ustanowił ją samodzielnym ośrodkiem duszpasterskim. Na mocy dekretu z 20 maja 1981 roku została utworzona parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. W latach 1982–1986 został wybudowany na północno-zachodnim skraju cmentarza kościół według projektu Jana Kopydłowskiego. Tym samym kaplica odzyskała swoje pierwotne przeznaczenie. W latach 80. były prowadzone badania nad poznańskimi cmentarzami w celu rozpoznania ich wartości historycznych, artystycznych i krajobrazowych. Owocem tych prac było wpisanie 9 lutego 1984 roku przez wojewódzkiego konserwatora zabytków Witolda Gałkę cmentarza wraz z 297 nagrobkami do Państwowego Rejestru Zabytków. Jednocześnie ks. proboszcz Bolesław Jurga prowadził starania o ponowne otwarcie cmentarza. Zakończyły się one sukcesem dopiero 25 maja 1995 roku, kiedy to Urząd Miejski wydał orzeczenie, o spełnieniu warunków umożliwiających ponownego otwarcia cmentarza. W tym samym roku, na mocy porozumienia pomiędzy proboszczami – ks. Romanem Kubickim z parafii pw. Serca Pana Jezusa i św. Floriana oraz ks. Bolesławem Jurgą, cmentarz znalazł się w zarządzie parafii Chrystusa Dobrego Pasterza. 20 lipca 1995 roku odbył się pierwszy, po 34-letniej przerwie, pogrzeb. Był to pogrzeb ks. Bolesława Jurgi, który zmarł krótko po ocaleniu cmentarza. Cmentarz objęty został całościowym programem prac rewaloryzacyjnych, zgodnie z projektem zagospodarowania przestrzennego opracowanym przez architektów Marię i Andrzeja Pajzderskich. Ekspertyzę dendrologiczną przygotował architekt krajobrazu Bernard Lisiak. Prace prowadzone na cmentarzu przywróciły mu regularne osie kompozycyjne i pierwotny, wielokwaterowy układ. 30 listopada 1997 utworzono, w miejscu dotychczasowych polowych mogił żołnierzy z września 1939 roku, kwaterę Żołnierzy Września z pomnikami nagrobnymi[1]. W latach 2009 – 2010 postawiono nagrobki na grobach wojennych cywilnych ofiar niemieckich nalotów na Poznań z 1 września 1939 r.

Zabytki
Przez wszystkie lata swojego istnienia cmentarz zgromadził bogatą galerię nagrobków. W ich różnorodnej formie widać zmieniające się style i nurty sztuki sepulkralnej. Koniec XIX wieku przyniósł secesję, która długo była dominującym stylem. Obok nagrobków o płynnych falistych liniach, i miękkich opływowych kształtach, zaczęły się z czasem pojawiać pomniki o prostoliniowej wersji geometrycznej. Często również można napotkać nagrobki, w których motywy secesyjne łączą się z dekoracją historyzującą. W takim stylu wykonane jest ogrodzenie i główna brama wejściowa od ulicy Nowina. Została ona wykonana przez poznańska firmę odlewniczą J. Janickiego. Jest to monumentalna dwuskrzydłowa brama z plakietami o monogramach IHS i MARIA. Skrzydła bramy w centrum zostały zamknięte półkolistym naczółkiem, który wypełniają delikatne motywy roślinne. Pośrodku zwieńczony jest krzyżem. Po bokach znajdują dwa ażurowe filary zwieńczone motywem wolutowych sterczyn. Na cmentarzu można spotkać liczne przykłady kowalstwa artystycznego pochodzące z zakładów J. Janickiego i S. Żuromskiego. Do stylistyki secesyjnej nawiązują również nagrobki z okresu międzywojennego i powojennego (np. nagrobek Stanisława Leszczyńskiego). Wraz ze wzrostem popularności modernizmu, nastąpił zwrot ku prostocie konstrukcji i ograniczeniu i uproszczeniu elementów dekoracyjnych. Taką formę ma piaskowcowa stela na grobie Zofii i Stanisława Walterów z 1910 roku. Nagrobek Jureczka i Zbyszka Rajewskich wykonany przez Wawrzyńca Kaima przedstawia zgeometryzowaną figurę anioła, wpisaną w prostokątny kontur steli. Klasycyzujący modernizm reprezentuje nagrobek na grobie dr. med. Ignacego Mackiewicza, zaprojektowany przez Adama Ballenstaedta. Nagrobek ma formę masywnej kolumny, ozdobionej u nasady kostkowej głowicy festonami spiętymi uskrzydlonymi główkami anielskimi i odwróconymi pochodniami. Nagrobek Leonarda i Wojciecha Jabłońskich, wykonany z czerwonego piaskowca przypisywany jest rzeźbiarzowi Franciszkowi Masiakowi. Na bocznych skrzydłach, artysta przedstawił dwie żałobnice w skubizowanej formie. Wśród artystów, których dzieła można tutaj odnaleźć, należy wymienić twórców medalionów nagrobnych Krystynę Dąbrowską, Edwarda Haupta i wspomnianego już Wawrzyńca Kaima. Z pomników powojennych na uwagę zasługuje rzeźba na grobie Pelagii Haendschke dłuta Czesława Woźniaka.


źródło Wikipedia

Biuro Cmentarne – Cmentarz Jeżycki
czynne w poniedziałki od 7.30 do 17.00
od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00
w soboty biuro nieczynne
Bieżące informacje można uzyskać pod nr telefonu: 61 847-59-40.

Cmentarz parafii św. Wojciecha w Poznaniu
zabytkowy cmentarz położony na południowych stokach Fortu Winiary, drugi najstarszy cmentarz Poznania.

Historia
W kwietniu 1805 roku parafia św. Wojciecha zakupiła teren pod przyszły cmentarz na terenie wsi Bonin. W 1828 roku zapadła decyzja o budowie twierdzy na Wzgórzu Winiarskim. Teren pod cmentarz został zajęty przez Komisję Fortyfikacyjną. Prace przy budowie twierdzy objęły również wzgórze św. Wojciecha. Wzgórze zostało częściowo niwelowane, co spowodowało znaczne okrojenie cmentarza przykościelnego. W listopadzie 1833 została podpisana ugoda pomiędzy Komisją Fortyfikacyjną a parafią Św. Wojciecha. W ramach rekompensaty, parafii wydzielono prostokątną działkę na zboczu Wzgórza Winiarskiego, w pobliżu Cytadeli. Działka była długa na 39 prętów i 2 stopy pruskie, oraz szeroka na 19 prętów i 9 stóp pruskich, co dawało powierzchnię 4 mórg i 41 prętów kwadratowych; północno-zachodni narożnik prostokąta został ścięty, aby nie kolidować z forteczną drogą krytą, przebiegającą nad cmentarzem – wzdłuż fosy. Na wschód od cmentarza został przewidziany teren pod cmentarz garnizonowy. Cmentarz w krótkim czasie zaczął pełnić swoje funkcje. Co do początkowego okresu działalności cmentarza brak jakichkolwiek źródeł.

Zabytki
Nieliczne zabytki przetrwały do naszych czasów. W roku 2003 został odnowiony pomnik nagrobny radcy miejskiego Andrzeja Kaźmierczaka. Pomnik wykonany z piaskowca. Figura Pielgrzyma, wieńcząca nagrobek, wykonana jest ze sztucznego kamienia. Jest to kopia dzieła Władysława Marcinkowskiego znajdującego się na cmentarzu w Uzarzewie[3].


źródło Wikipedia

Kontakt telefoniczny : 61 854-13-58, 61 854-18-25.

Cmentarz parafii Matki Bożej Częstochowskiej
cmentarz parafialny w Poznaniu na Naramowicach znajduje się w północnej części miasta. Leży na terenie parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu w dekanacie Poznań-Piątkowo. Na północy linia kolejowa, na południowym zachodzie rezerwat przyrody Żurawiniec, a na wschodzie Osiedle Żurawiniec.
Na terenie cmentarza prowadzą trzy bramy. Przed jedną z bram są stoiska handlowe. Dwie główne aleje spotykają się na placyku przed kaplicą cmentarną. Na środku placyku stoi drewniany krzyż. Przed kaplicą jest drewniane zadaszenie. Przy dłuższej alei znajduje się grobowiec księży z miejscowej parafii. Ogromy obszar cmentarza zajmuje puste pole, jeszcze nie wykorzystane do pochówków.Cały teren jest ogrodzony. Wśród drzewostanu górują drzewa liściaste.

Historia
W kwietniu 1805 roku parafia św. Wojciecha zakupiła teren pod przyszły cmentarz na terenie wsi Bonin. W 1828 roku zapadła decyzja o budowie twierdzy na Wzgórzu Winiarskim. Teren pod cmentarz został zajęty przez Komisję Fortyfikacyjną. Prace przy budowie twierdzy objęły również wzgórze św. Wojciecha. Wzgórze zostało częściowo niwelowane, co spowodowało znaczne okrojenie cmentarza przykościelnego. W listopadzie 1833 została podpisana ugoda pomiędzy Komisją Fortyfikacyjną a parafią Św. Wojciecha. W ramach rekompensaty, parafii wydzielono prostokątną działkę na zboczu Wzgórza Winiarskiego, w pobliżu Cytadeli. Działka była długa na 39 prętów i 2 stopy pruskie, oraz szeroka na 19 prętów i 9 stóp pruskich, co dawało powierzchnię 4 mórg i 41 prętów kwadratowych; północno-zachodni narożnik prostokąta został ścięty, aby nie kolidować z forteczną drogą krytą, przebiegającą nad cmentarzem – wzdłuż fosy. Na wschód od cmentarza został przewidziany teren pod cmentarz garnizonowy. Cmentarz w krótkim czasie zaczął pełnić swoje funkcje. Co do początkowego okresu działalności cmentarza brak jakichkolwiek źródeł.

Zabytki
Nieliczne zabytki przetrwały do naszych czasów. W roku 2003 został odnowiony pomnik nagrobny radcy miejskiego Andrzeja Kaźmierczaka. Pomnik wykonany z piaskowca. Figura Pielgrzyma, wieńcząca nagrobek, wykonana jest ze sztucznego kamienia. Jest to kopia dzieła Władysława Marcinkowskiego znajdującego się na cmentarzu w Uzarzewie[3].


źródło Wikipedia

Adres: Naramowicka 156, 60-101 Poznań
Telefon: 61 820 45 04

Galeria

Wybrane fotografie Poznańskie cmentarze źródło Wikipedia

 • Wszystkie
 • Miłostowo
 • Junikowo
 • Górczyn
 • Jeżycki
 • Naramowice

Moja prywatna strefa

Zaloguj się. Jeśli nie masz konta w naszym serwisie, zarejestruj się, rejestracja jest bezpłatna i zajmie jedną minutę.

Logowanie

 
 
 
 

Stwórz swoją prywatną strefę

 
 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi

Często zadawane pytania.

Co zrobić jeśli nie mogę odszukać miejsca pochówku?

W przypadku braku danych o pochówku należy kontaktować sie bezpośrednio z zarządcą cmentarza.

Czy korzystanie z serwisu jest odpłatne ?

Nie, korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne.

Czy po utworzeniu konta w serwisie, moje dane są przetwarzane?

Nie, żadne dane podane przez użytkownika nie są przetwarzane lub przekazywane innym instytucjom, firmom itp..

Jak często dokonywane są aktualizacje danych o grobach?

Zazwyczaj aktualizacja trwa do 3 miesięcy po zdarzeniu.

Niektóre dane są niezgodne ze stanem faktycznym.

Zazwyczaj aktualizacja trwa do 3 miesięcy po zdarzeniu, w tym czasie mogą wystąpić niezgodności ze stanem faktycznym.

Czy serwis cmentarze-poznan.pl wykorzystuje pliki cookie?

Tak, serwis cmentarze-poznan.pl używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce - czytaj więcej.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami